Dlaczego iBard24 jest lepszy od Google Drive, OneDrive i Dropbox?

02-07-2014

 

Zapewnienie bezpieczeństwa danych jest podstawowym zadaniem w każdym przedsiębiorstwie, ponieważ decyduje o stabilności jego działania. Prawidłowy backup danych powinien odbywać się w sposób automatyczny, według określonego harmonogramu, bez ingerencji człowieka oraz powinien gwarantować zachowanie kopii zapasowej pomimo lokalnej utraty plików.

 

Są to główne zasady prawidłowego wykonywania backupu, które jednocześnie wyróżniają iBard24 na tle najpopularniejszych zagranicznych usług do przechowywania plików w chmurze, jak OneDrive, Google Drive, czy Dropbox.

 

Wzorcowy backupu danych powinien być wykonywany zgodnie z zasadą „ustaw i zapomnij”. Użytkownik może utworzyć w usłudze wiele zadań backupu o odmiennych parametrach dla różnych plików i folderów, a system zgodnie z utworzonym harmonogramem wykona backup bez ingerencji człowieka. Jednocześnie, usunięcie źródła backupu nie może powodować usunięcia kopii zapasowej z chmury. Założeniem prawidłowego backupu jest również wersjonowania plików, czyli możliwości automatycznego zachowywania na serwerze wcześniejszych wersji backupowanych danych.

 

Większość narzędzi do przechowywania danych w chmurze bazuje na dostępie do usługi przez przeglądarkę internetową i nie umożliwia automatycznego wykonywania backupu według zdefiniowanego harmonogramu. Wprawdzie wiele usług posiada foldery dwustronnie synchronizowane, które umożliwiają automatyczną synchronizację danych pomiędzy urządzeniem użytkownika, a chmurą, jednak nie zapewnia to bezpieczeństwa na takim samym poziomie jak automatyczny backup. Usunięcie pliku z folderu synchronizowanego powoduje bowiem jego automatyczne usunięcie z chmury, co kłóci się z główną zasadą backupu.

                                                                                                                                                                                  

 

Zestawienie funkcjonalności dostępnych w iBard24, OneDrive, Google Drive i Dropbox

 

  iBard24 OneDrive Google Drive Dropbox
Współdzielenie plików i praca grupowa        
Udostępnianie plików poprzez wygenerowanie URL
Współdzielenie plików z innymi użytkownikami
Dwustronna synchronizacja określonego folderu
Pokaz galerii zdjęć w trybie online
Pokaz galerii wideo w trybie online -
Edycja dokumentów z poziomu panelu www - -
Proste zarządzanie uprawnieniami
Zaawansowane zarządzanie uprawnieniami (grupy i subkonta) - - -
Bezpieczeństwo        
Dane przechowywane w Polsce - - -
Szyfrowanie danych podczas ich przesyłania
Lokalne szyfrowanie danych własnym kluczem - - -
Replikacja danych
Backup        
Przechowywanie plików w chmurze
Backup plików wg harmonogramu - - -
Backup natywny baz danych SQL - - -
Automatyczne przywracanie baz danych na serwer - - -
Backup zasobów sieciowych - - -
Automatyczny backup archiwów programów pocztowych - - -
Integracja z systemami ERP - - -
Backup różnicowy - -
Backup otwartych plików - VSS - - -
Kompresja danych na czas przesyłania - - -
Backup na żądanie - - -
Powiadomienia e-mail/SMS o statusie backupu - - -
Wersjonowanie plików - -
Sterowanie wykorzystaniem łącza - -
Aplikacja na urządzenia mobilne        
Backup SMS/MMS - - -
Synchronizacja Kalendarza - - -
Synchronizacja Kontaktów - - -
Backup Multimediów
Backup ustawień telefonu - - -
Backup plików
Pobieranie i wysyłanie plików
Udostępnianie plików z urządzeń mobilnych
Program prowizyjny dla Partnerów - - -