Bezpieczeństwo

Codziennie przetwarzamy terabajty danych stanowiących tajemnicę handlową, bez której niemożliwe byłoby prowadzenie podstawowej działalności biznesowej naszych Klientów.

 

Mając na uwadze fakt, iż korzystanie z naszych usług wiąże się jednocześnie z najwyższym zaufaniem jakim obdarzają nas Klienci, dokładamy wszelkich starań aby informacje te były należycie chronione przed zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem.

 

W tym celu stosujemy szereg środków gwarantujących bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe utrzymywanych systemów IT.

 

 

Dowiedz się więcej o tym jak zabezpieczamy Twoje cenne dane!

 Comarch Data Center

 

 

 

Pięć poziomów bezpieczeństwa w iBard24

 

1. Login i hasło 

Znane tylko Klientom, odpowiednio przechowywane są podstawą bezpieczeństwa.

 

2. Protokół SSL 128 bit 

Szyfrowanie przesyłu danych na linii komputer Klienta - serwery iBard24, przy wykorzystaniu protokołu SSL 128 bit. Ten sam protokół wykorzystywany jest w komunikacji z serwisami bankowości internetowej, z której każdy z nas korzysta na co dzień.

 

3. Szyfrowanie AES 256 bit 

Szyfrowanie danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES 256 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego, który przechowywany jest lokalnie u Klienta. Nie ma możliwości odszyfrowania danych bez użycia niepowtarzalnego klucza.

 

4. Replikacja danych 

W naszym rozwiązaniu bazujemy na dwóch macierzach dyskowych - podstawowej i zapasowej. Obie macierze pracują w raid6, co zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych. Dane z macierzy podstawowej są w czasie rzeczywistym odwzorowywane na równie bezpiecznej i niezawodnej macierzy zapasowej. W praktyce oznacza to, że dane archiwizowane są w dwóch miejscach od siebie niezależnych.

 

5. Comarch Data Center 

Nowoczesne i certyfikowane (m.in. ISO/IEC 27001:2005) centrum danych spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa. Comarch Data Center pozwala nam przechowywać dane polskich Klientów na terenie naszego kraju.

 
 
Comarch Data Center

 

 

 

 

Zaufało nam tysiące instytucji, dla których bezpieczeństwo danych jest kluczowym aspektem działalności.

 

 

 

 

 Comarch Data Center

to tutaj przechowujemy dane naszych Klientów

 

Każdy z ośrodków Comarch Data Center jest położony z dala od obszarów aktywnych sejsmicznie i terenów zalewowych. Analiza hydrologiczna oraz doświadczenia wyniesione z ostatnich kilkunastu lat potwierdzają brak zagrożenia powodziowego.

 

Comarch Data Center to dwa ośrodki w Polsce i jeden w Niemczech.

 

Istnienie ośrodków w różnych lokalizacjach geograficznych pozwala nam oferować architekturę rozproszoną, obejmującą ośrodek podstawowy i zapasowy (DRC). Zadaniem ośrodka zapasowego jest zapewnienie dostępności systemów w przypadku awarii lub zniszczenia ośrodka podstawowego.

  

 

 

 

Fizyczne bezpieczeństwo infrastruktury IT zapewniamy poprzez:

 

1. Ścisłe ograniczenie dostępu do budynków i pomieszczeń serwerowni oraz rejestrację i kontrolę uprawnień dostępowych.
2. Wydzielenie stref bezpieczeństwa o różnych poziomach restrykcji.
3. Stały dozór służb ochrony wspomagany systemami monitoringu.
4. Zastosowanie systemów alarmowych i systemów detekcji włamań.
5. Zastosowanie procedur regulujących zasady dostępu fizycznego do pomieszczeń.

 

Organizacja Comarch Data Center ma na celu minimalizację ryzyka i zapewnienie wysokiego poziomu ochrony wszystkich zasobów IT. Zapewniamy dostępność infrastruktury na poziomie 99,982% w skali roku, co odpowiada poziomowi Tier 3 wg standardu TIA-942.

 

 

 

Systemy przetwarzające dane muszą pracować w określonych warunkach gwarantujących ich niezawodność i  wydajnośćOsiągamy to dzięki zastosowaniu: 

 

Awaryjnego zasilania 
wszystkie serwerownie posiadają własne generatory napięcia, uruchamiane w przypadku zaniku zasilania z linii miejskich.

 

Systemów UPS 
podtrzymujących działanie Comarch Data Center do czasu uruchomienia generatorów i uzyskania przez nie pełnej mocy.

 

Systemu ochrony przeciwpożarowej 
zrealizowanego w oparciu o gaz obojętny przystosowany do gaszenia urządzeń w pomieszczeniach serwerowych i bezpieczny dla ludzi.

 

Klimatyzacji 
zapewniającej optymalna temperaturę i wilgotność do pracy urządzeń.

 

 Comarch Data Center

 

 Wirtualny spacer po Comarch Data Center


Aby wyświetlić prezentację na pełnym ekranie kliknij przycisk w prawym, dolnym rogu.

Częścią wspólną większości systemów działających w Comarch Data Center jest infrastruktura sieciowa. Stanowi ona wydzieloną część sieci wewnętrznej Comarch, podzieloną na strefy dedykowane dla systemów pełniących różne funkcje i o różnych poziomach krytyczności.

 

Urządzenia aktywne, zastosowane do budowy sieci LAN Comarch Data Center, pochodzą od wiodących producentów rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa. Architektura zapewnia redundancję najważniejszych urządzeń oraz łączy dostępowych. Obecnie korzystamy w każdym ośrodku z łączy pochodzących od czterech niezależnych operatorów, minimalizując ryzyko niedostępności systemów w przypadku awarii pojedynczego łącza. Topologia sieciowa zakłada wydzielenie dedykowanych podsieci dla każdego systemu i każdego Klienta, uniemożliwiając tym samym bezpośrednią komunikację pomiędzy różnymi środowiskami. Separacja ruchu sieciowego pomiędzy strefami dokonywana jest za pomocą systemów firewall. Ich uzupełnieniem są systemy wykrywania włamań analizujące ruch sieciowy pod kątem potencjalnych prób ataków.

 

Nadrzędnym celem Comarch jest dostarczanie Klientom usług na najwyższym poziomie. Dotyczy to również Comarch Data Center, którego działalność objęta jest wdrożonym i utrzymywanym w całej firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania. ZSZ w Comarch spełnia wymagania norm: EN ISO 9001:2009EN ISO 14001:2005ISO/IEC 27001:2007PN-N 19001:2006PN-N-18001:2004.

 

Potwierdzeniem spełnienia określonych norm jest certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, współpracujące z Comarch w ramach nadzoru i audytów certyfikujących.

 

PCBC
IQ

 

 

 

 

Comarch Data Center zaufali m.in.:

 

bp  ing  nordea uniqua 
 nbp

meritumbank  schenker   jetblue