Najczęściej zadawane pytania

Czy iBard24 jest bezpieczny?

 

Czy system wykona automatycznie kopie bezpieczeństwa moich danych?

 

Do czego służy wersjonowanie plików?

 

Czy dane w iBard24 są szyfrowane?

 

Jak wygenerować klucz szyfrujący?

 

Jak stworzyć automatyczną kopię bazy danych MSSQL z iBard24?

 

Jak przywrócić kopię zapasową bazy danych na przykładzie Comarch OPT!MA 17.5?

 

Co zrobić gdy lista serwerów MSSQL lub lista baz danych, w kreatorze backupu baz danych
w iBard24 jest pusta?

 

Jak przywrócić kopię różnicową bazy danych MSSQL przy pomocy Microsoft SQL Server Management Studio?

 

Skąd mogę dostać się do swoich danych?

 

Czy mogę logować się z kilku urządzeń na jedno konto?

 

Jakie możliwości udostępnia harmonogram backupu?

 

Czy mogę udostępnić swoje pliki innym użytkownikom sieci?

 

W jaki sposób mogę odszukać swoje pliki?

 

Czy mogę odtwarzać moje pliki multimedialne z poziomu strony www?

 

Co to jest system komentarzy?

 

Czy backup danych przy pomocy iBard24 jest skomplikowany?

 

Jakie są zalecane pliki do archiwizacji?

 

Jak optymalnie konfigurować harmonogramy dla zadań backupu baz danych?

 

Co poza walorami „przestrzennymi” ma do zaoferowania iBard24?

 

Co zrobić w przypadku nie posiadania Framework-a .NET?

 

Czy iBard24 może działać jako usługa Windows?

 

Czy mogę ustawić Proxy?

 

Czy mogę korzystać z iBard24 na urządzeniach mobilnych?

 

Jak dodać nowego użytkownika do konta?

 

Jakich aktualizacji Windows wymaga iBard24?

 

Jak sprawdzić, czy komputer zawiera wymaganą aktualizację bezpieczeństwa systemu Windows (KB980436)?

 

Jak zainstalować wymaganą aktualizację bezpieczeństwa systemu Windows (KB980436)?

 

Co zrobić gdy strona www.ibard24.pl nie wyświetla się poprawnie na przeglądarce Internet Explorer?

 

Co zrobić gdy usługa VSS przestanie działać?

 

 

 

 

 

 

Czy iBard24 jest bezpieczny?

 

Tak. Tworzenie kopii bezpieczeństwa w systemie iBard24 jest całkowicie bezpieczne. Dane przesyłane są za pomocą szyfrowanego połączenia SSL 128-bit (takie samo szyfrowanie jest używane w kontaktach z bankami).

 

Dane składowane są w bezpiecznym Comarch Data Center. Mocno ugruntowana pozycja Comarch Data Center w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa jest wynikiem polityki długofalowych inwestycji w kadrę ekspertów
i znajomości nowych technologii. Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością Comarch Data Center posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego
z wymaganiami norm EN-ISO 9001:2000 Systemy Zarządzania Jakością, EN-ISO 14001:2004 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, ISO/IEC 27001:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz z wymaganiami Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (PN-N 19001:2006 Wewnętrzny system Kontroli (WSK)).Certyfikat wydany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

Do góry ⇑

 

 

Czy system wykona automatycznie kopie bezpieczeństwa moich danych?

 

iBard24 Backup Online pełni funkcję Twojej osobistej elektronicznej skrzynki, w której łatwo zapiszesz
i bezpiecznie przechowasz swoje dane. Po zainstalowaniu i rejestracji możliwa jest konfiguracja usługi iBard24. Pliki i foldery, które chcemy zabezpieczyć możemy:

 

- Skopiować do iBard24 – dokonanie tej operacji spowoduje, że na dysku zewnętrznym zostanie utworzona zapasowa kopia danych.


- Dodać do backupu – spowoduje to, że plik lub folder zostanie przesłany na dysk iBard24, a każdorazowa zmiana zawartości folderu lub edycja pliku na komputerze użytkownika zostanie zsynchronizowana z danymi przesłanymi na iBard24.

 

Kopie bezpieczeństwa są wykonywane tak łatwo i szybko, że nawet nie zauważysz tego podczas pracy na komputerze. Wystarczy tylko jednorazowo wybrać pliki do wykonania kopii bezpieczeństwa. Resztę wykona za nas program. Kopie bezpieczeństwa cały czas są uaktualniane podczas prac nad wybranymi plikami. Jeśli na przykład zapiszesz nowe zdjęcie do katalogu „Moje obrazy”, to program wykona niezwłocznie kopię bezpieczeństwa.

Do góry ⇑

 

 

Do czego służy wersjonowanie plików?

 

Wersjonowanie pozwala na odzyskanie wcześniej zapisanych wersji plików. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dokonamy niepożądanych zmian w naszych zasobach. Po włączeniu dla poszczególnych plików opcji „Włącz wersjonowanie” (opcja dostępna w menu kontekstowym pliku) możemy
z łatwością pobrać poprzednie wersje skopiowanych lub synchronizowanych danych (opcja „Poprzednie wersje” w menu kontekstowym). Konta dla firm pozwalają na przechowanie do 20 wersji pliku wstecz.

Do góry ⇑

 

 

Czy dane w iBard24 są szyfrowane?

 

iBard24  daje możliwość szyfrowania wybranych danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES-265 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego.

 

AES (ang. Advanced Encryption Standard) to symetryczny szyfr blokowy przyjęty jako norma przez amerykański urząd standaryzacyjny NIST. Bezpieczeństwo w takim algorytmie opiera się na tajności wykorzystywanego w nim klucza – ciągu bitów o określonej długości używanego do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości.

 

Uwaga: W przypadku zaszyfrowania plików multimedialnych (np. .mp3, .jpg) nie ma możliwości ich odtworzenia przy pomocy aplikacji dostępnych z poziomu WWW (galeria zdjęć, odtwarzacz .mp3).

Do góry ⇑

 

 

Jak wygenerować klucz szyfrujący?

  

Klucz szyfrujący możemy wygenerować w aplikacji iBard24 instalowanej na komputerze użytkownika (link)
w zakładce Ustawienia > Bezpieczeństwo.

 

Uwaga: W przypadku utraty klucza szyfrującego, dane nim zaszyfrowane zostaną bezpowrotnie utracone. Spółka iComarch24 nie przechowuje kluczy szyfrujących wygenerowanych przez użytkowników Systemu iBard24, dlatego raz wygenerowany klucz, powinien być przechowywany przez użytkownika w bezpiecznym miejscu.

 Do góry ⇑

 

 

Jak stworzyć automatyczną kopię bazy danych MSSQL z iBard24?

 

1) Z menu aplikacji wybrać zakładkę "Ogólne", a następnie "Baza danych".

 

2) Pojawi się kolejne okno z kreatorem baz danych.

 

3) Na pierwszej zakładce „Połączenie i ścieżki” z rozwijanej listy ‘Serwer’ wybrać Serwer MSSQL z którego będziemy tworzyć kopie zapasowe baz. Definiujemy sposób autentykacji. W polu ‘Ścieżka iBard24’ należy wybrać lokalizację na dysku iBard24 do której będzie się tworzyć kopia.

 

4) Na drugiej zakładce w prosty sposób wybieramy interesujące nas bazy.

 

5) Na ostatniej, trzeciej zakładce konfigurujemy harmonogram wykonywania backupu dla przed chwilą wybranych baz danych. Tutaj mamy możliwość zmodyfikowania harmonogramu domyślnego, lub stworzenie indywidualnego harmonogramu, dostosowanego do naszych potrzeb.

 

6) Wybieramy „OK”.

 Do góry ⇑

 

 

Jak przywrócić kopię zapasową bazy danych na przykładzie Comarch OPT!MA 17.5?

 

1) Korzystając z wirtualnego dysku iBard24 lub Menadżera Plików na stronie www.iBard24.pl należy pobrać plik kopii bazy danych na dysk lokalny (np. na Pulpit).

 

2) W programie OPT!MA z menu wybrać ‘System’ -> ‘Konfiguracja’.

 

3) W oknie ‘Konfiguracja’ należy zaznaczyć ścieżkę:

Comarch OPT!MAProgramUżytkoweBazy danych.

 

4) Kliknąć przycisk ‘Odtwórz bazę z kopii bezpieczeństwa’.

 

5) Następnie w kreatorze wskazać ścieżkę do pliku pobranego z dysku iBard24.

 

Powyższa instrukcja przewidziana jest dla pełnego backupu baz danych.

 Do góry ⇑

 

 

Co zrobić gdy lista serwerów MSSQL lub lista baz danych, w kreatorze backupu baz danych
w iBard24 jest pusta?

 

Przyczyną braku serwerów na liście może być brak zainstalowanych dodatków do serwera MSSQL 2000, MSSQL2005. Można je znaleźć tutaj (dodatki powinny zostać zainstalowane w podanej kolejności):

 

Dla systemów 32-bitowych:

Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 1:

http://download.microsoft.com/download/e/a/f/eafb8ee7-667d-4e30-bb39-4694b5b3006f/msxml6_x86.msi

Microsoft SQL Server Native Client:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123717&clcid=0x409

Microsoft SQL Server System CLR Types

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123721&clcid=0x409

Microsoft SQL Server 2008 Management Objects

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123708&clcid=0x409

 

Dla systemów 64-bitowych:

Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 Service Pack 1:

http://download.microsoft.com/download/e/a/f/eafb8ee7-667d-4e30-bb39-4694b5b3006f/msxml6_x64.msi

Microsoft SQL Server Native Client:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123718&clcid=0x409

Microsoft SQL Server System CLR Types

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123722&clcid=0x409

Microsoft SQL Server 2008 Management Objects

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123709&clcid=0x409

 

Po instalacji dodatków należy ponownie uruchomić komputer.

 

Wymagania systemowe: Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

 Do góry ⇑

 

 

Jak przywrócić kopię różnicową bazy danych MSSQL przy pomocy Microsoft SQL Server Management Studio?

 

1) Korzystając z wirtualnego dysku iBard24 lub Menadżera Plików na stronie www.iBard24.pl należy pobrać plik pełnej kopii bazy danych (przykład: MyDB.SQLServer.2010.10.10_10-01-00.full.bak) oraz odpowiadający mu plik kopii różnicowej (przykład. MyDB.SQLServer.2010.10.10_12-01-00.diff.bak) na dysk lokalny (np. na Pulpit).

2) W programie Microsoft SQL Server Management Studio w oknie ‘Object explorer’ należy rozwinąć ścieżkę: ‘server MSSQL’->’Databases’

3) Prawym przyciskiem myszy wybrać bazę danych (jeżeli żadnej nie ma , należy stworzyć nową-pustą). Z menu wybrać ‘Tasks’->’Restore’->’Database’

4) W polu ‘To database’ należy wpisać nazwę bazy do której kopia będzie przywrócona, może to być nowa baza lub już istniejąca.

5) W sekcji ‘Source for restore’ zaznaczyć opcję ‘From Device:’

6) Następnie wybrać przycisk ‘…’. W nowym oknie ‘Specify backup’ za pomocą przycisku ‘Add’ wyszukujemy
i dodajemy plik pełnego backupu. Akceptujemy aby wrócić do okna ‘Restore databases’.

7) Tutaj na liście należy zaznaczyć plik który przed chwilą został dodany. Przejść do opcji i zaznaczyć ‘Leave the database non-operational, and do not roll back uncommitted transactions. Additional transaction logs can be restored.(RESTORE WITH NORECOVERY)’.

8) Wybieramy ‘OK’.

9) Na dodanej bazie danych przechodzimy do znanego okna ‘Restore databases’ dodajemy do managera plik kopii różnicowej podobnie jak w powyższym przypadku, zaznaczany go.

10) W opcjach zaznaczamy opcję ‘Leave the database ready to use by rolling back uncomitted transactions. Additional trans action logs Carnot be restored.(RESTORE WITH RECOVERY)’.

11) Wybieramy ‘OK’.

 Do góry ⇑

 

 

Skąd mogę dostać się do swoich danych?

 

Istnieją dwie możliwości uzyskania dostępu do kopii zapasowych zgromadzonych na iBard24:

- Aplikacja zainstalowana na komputerze użytkownika. Automatycznie tworzony jest dysk wirtualny widoczny
w „Mój komputer”. Można się do niego także dostać przez kliknięcie przycisku „Dysk iBard24” w agencie programu lub klikając ikonę utworzoną na pulpicie automatycznie po zainstalowaniu programu.

 

- Dowolna przeglądarka internetowa. Logując się na stronie internetowej www.iBard24.pl uzyskujemy dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca na świecie o dowolnej porze. Jest to przydatne w przypadku jeśli posiadasz np. komputer w domu i chcesz mieć dostęp do tych samych plików zarówno w domu, jak i w pracy, bez potrzeby ich przesyłania lub fizycznego przenoszenia na nośniku.

 Do góry ⇑

 

 

Czy mogę logować się z kilku urządzeń na jedno konto?

 

iBard24 pozwala na jednoczesne logowanie się na 2 urządzeniach na jedno konto, przy użyciu jednego loginu
i hasła użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na 2 urządzeniach, a chciałby zalogować na kolejnym, istnieje potrzeba wylogowania się z jednego z urządzeń. Aplikacja umożliwia zdalne wylogowywanie użytkownika z komputera, który jest poza naszym zasięgiem. Aby móc wylogowywać zdalnie należy ustawić  opcję ”pozwól na zdalne wylogowywanie bieżącego użytkownika z tego komputera” poprzez zakładkę Ustawienia - Ogólne.

 

Dodatkowo iBard24 posiada możliwość dodawania użytkowników do konta głównego. Właściciel konta iBard24 może podzielić swoją pojemność między kilku(nastu) użytkowników, przydzielając im określoną przestrzeń dyskową oraz nadając uprawnienia dotyczące odczytu/zapisu danych. Każdemu użytkownikowi nadawany jest osobny login i hasło do tzw. subkonta, dzięki czemu ma on możliwość samodzielnego korzystania ze wszystkich funkcji usługi. Zobacz na filmie jak łatwo możesz zarządzać.

 

Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcemy pracować na tych samych danych zarówno w pracy, jak i w domu oraz gdy chcemy zabezpieczać pliki z kilku komputerów w firmie na jednym koncie iBard24. Możliwość ta sprawia, że iBard24 staje się idealnym narzędziem biznesowym do zabezpieczenia oraz wymiany danych w małej lub średniej firmie.

 Do góry ⇑

 

 

Jakie możliwości udostępnia harmonogram backupu?

 

Harmonogram backupu pozwala na ustalenie, w których dniach tygodnia będzie wykonywana synchronizacja plików dodanych do backupu. Dzięki opcji „Zaawansowane” w Harmonogramie możemy dodatkowo stworzyć profile harmonogramów oraz profile filtrów. Profil harmonogramu służy do określenia nie tylko dni tygodnia,
w których będzie wykonywany backup, ale także umożliwia wskazanie konkretnej godziny rozpoczęcia procesu synchronizacji. W profilu filtrów możemy natomiast wskazać rodzaje plików (poprzez podanie ich rozszerzenia np. *.jpg, *.doc), które mają być dodane lub wyłączone z procesu synchronizacji. W profilu filtrów można również ustawić atrybuty takie, jak filtrowanie plików ukrytych, czy też plików systemowych. Dostępna jest także możliwość filtrowania plików tymczasowych Internet Explorera. Dzięki opcji „Zadania” możemy przyporządkować odpowiednie profile harmonogramu oraz profile filtrów do poszczególnych plików dodanych do synchronizacji.

 Do góry ⇑

 

 

Czy mogę udostępnić swoje pliki innym użytkownikom sieci?

 

Udostępnianie plików / folderów może być realizowane na dwa sposoby:

 

udostępnianie plików w sieci

 

Dzięki funkcji udostępniania plików na zewnątrz możesz dzielić się danymi z kimkolwiek chcesz w całej sieci Internet i to bez żadnych ograniczeń. Przesyłanie dużych plików pocztą to już nie problem, wystarczy udostępnić plik ze swojego konta iBard24 i podzielić się linkiem ze znajomymi. Dla każdego udostępnionego pliku można ustawić hasło co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

 

Jak udostępnić plik innym w Internecie krok po kroku pokazuje dokument dostępny TUTAJ oraz filmik.

 

udostępnianie plików innym użytkownikom iBard24

 

Przez stronę www

 

W tym celu należy, po zalogowaniu się na www.iBard24.pl, przejść do "menadżera plików", a następnie nacisnąć prawym klawiszem myszy na wybranym do udostępniania pliku lub folderze.Kolejnym krokiem jest wybór użytkowników, którym chcemy udostępnić zasoby i określenie praw dostępu: do odczytu lub do odczytu i zapisu, z których dany użytkownik będzie korzystał.

 

Przez aplikację iBard24

Skorzystaj z aplikacji iBard24 zainstalowanej na komputerze.

W tym celu należy nacisnąć na wybrany plik lub katalog prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać belkę "Udostępnianie".

Tak jak w przypadku udostępniania przez www, kolejnym krokiem jest wybór użytkowników, którym chcemy udostępnić zasoby.

 

Ostatnim krokiem jest określenie praw dostępu: do odczytu lub do odczyt i zapisu, z których użytkownik, któremu udostępniamy zasoby będzie korzystał.

 Do góry ⇑

 

 

W jaki sposób mogę odszukać swoje pliki?

 

iBard24 pozwala na szybkie odnalezienie pożądanych danych dzięki sprawnie działającej wyszukiwarce, a także przywrócenie ich z wirtualnego dysku na komputer osobisty.

 Do góry ⇑

 

 

Czy mogę odtwarzać moje pliki multimedialne z poziomu strony www?

 

Aplikacja internetowa iBard24 oferuje możliwość przeglądania zdjęć za pomocą innowacyjnej galerii, w której oprócz standardowych funkcji, takich jak przeglądanie zdjęć czy wyświetlanie ich w formie pokazu slajdów, możliwe jest także tworzenie zrzutów zaznaczonej części ekranu. W menadżerze plików iBard24 można słuchać muzyki (format mp3), bez konieczności instalacji dodatkowych narzędzi.

 Do góry ⇑

 

 

Co to jest system komentarzy?

 

Każdy z nas czasami ma potrzebę udostępniania części zasobów innym, np. podczas pracy nad wspólnym projektem lub gdy chcemy podzielić się wakacyjnymi wrażeniami z rodziną. iBard24 daje możliwość komentowania udostępnionych zasobów (zdjęć, plików multimedialnych i wszystkich innych plików). System komentarzy jest dostępny w aplikacji internetowej iBard24. Aby zobaczyć lub dodać komentarz naciśnij prawym klawiszem myszy na wybrany plik, który chcesz skomentować, po czym naciśnij „Komentarze”.

 Do góry ⇑

 

 

Czy backup danych przy pomocy iBard24 jest skomplikowany?

 

Backup danych za pomocą iBard24 jest prosty i szybki. iBard24:

- Automatycznie tworzy kopie zapasowe danych z Twojego komputera PC lub laptopa, bez ich naruszania,
- Pozwala na niezawodne i łatwe odtworzenie danych,
- Chroni dane przed zagrożeniami takimi jak: wirusy, kradzież komputera, zagubienie danych lub ich uszkodzenie,
- Umożliwia użytkownikom dostęp do kopii zapasowej danych za pośrednictwem bezpiecznego połączenia
z Internetem, przy pomocy dowolnego komputera, w dowolnym miejscu na świecie.

 Do góry ⇑

 

 

Jakie są zalecane pliki do archiwizacji?

 

iBard24 umożliwia archiwizację plików m. in. w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, jpg. Zalecane pliki do archiwizacji:

 

Zdjęcia, ważne dokumenty, dane adresowe, zestawienia księgowe, raporty, prezentacje, oferty, cenniki, poczta
i inne.

 Do góry ⇑

 

 

Jak optymalnie konfigurować harmonogramy dla zadań backupu baz danych?

 

Proces backupu baz danych jest jednym z bardziej obciążających zasoby systemowe takie jak pamięć RAM, wykorzystanie procesora, przestrzeń dysku twardego czy przepustowość łącza internetowego. Wpływa też na wydajność działania serwera bazodanowego.

 

Konfigurując harmonogram według, którego będą wykonywane backupy baz danych należy zachować szczególną rozwagę przy dobieraniu czasu przeprowadzania backupu, jak również jego częstotliwości.

 

Zbyt częste wykonywanie backupu może znacząco obniżyć wydajność komputera, a także serwera baz danych.

 

Zaleca się, aby backup klasycznych baz danych wykonywany był raz w tygodniu. W przypadku baz danych zawierających dane księgowe czy też inne ważne lub często zmieniające się dane, zaleca się aby backup wykonywany był raz dziennie, najlepiej po zakończonym dniu pracy.

 

Najkorzystniejszym momentem wykonywania backupu są godziny wieczorne i nocne, w których większość systemów pozostaje bezczynna.

 

Aby zmienić harmonogram zaloguj się do aplikacji iBard24 -> kliknij w zakładkę "Backup Danych" -> "Harmonogramy" oraz edytuj harmonogram przypisany do zadań baz danych.

 Do góry ⇑

 

 

Co poza walorami „przestrzennymi” ma do zaoferowania iBard24?

 

iBard24 poza podstawową funkcją backupu i archiwizacji danych online, posiada szereg dodatkowych funkcjonalności. Najciekawsze z nich to:

 

- automatyczny backup plików, folderów i baz danych MS SQL z komputerów PC, laptopów oraz serwerów;

- powiadomienia e-mail / SMS informujące o statusie danego zadania backupu;

- tworzenie kopii zapasowych archiwum programów pocztowych (np. Microsoft Outlook);

- możliwość łatwego i bezpiecznego udostępniania danych innym użytkownikom iBard24 oraz pozostałym Internautom w sieci;

- integracja z Comarch OPT!MA - backup baz danych bezpośrednio z programu;

- możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników wewnątrz konta głównego (m.in. zarządzanie uprawnieniami);

- dostęp do danych przez przeglądarkę internetową lub aplikację instalowaną na komputerze;

- możliwość zarządzania plikami przez urządzenia mobilne (smartphony, tablety);

- wersjonowanie dokumentów (do 20 wersji wstecz);

- praca grupowa na jednym pliku;

- system poleceń, który bezpłatnie zwiększa pojemność Twojego konta.

 Do góry ⇑

 

 

Co zrobić w przypadku nie posiadania Framework-a .NET ?

W przypadku gdy nasz komputer nie ma jeszcze Framework .NET, należy pobrać i zainstalować dodatek .NET ze strony Microsoft.com. Pozwoli on na uruchomienie i sprawne funkcjonowanie aplikacji iBard24.

 Do góry ⇑

 

 

Czy iBard24 może działać jako usługa Windows?

 

iBard24 działa jako usługa Windows, czyli proces wykonywany w tle środowiska systemowego Windows, niewymagający interakcji z użytkownikiem. iBard24 jako usługa odpowiedzialna za backup danych, jest uruchamiana podczas startu (ładowania) systemu operacyjnego i działa tak długo, jak system jest czynny. Funkcjonalność ta – bardzo przydatna na platformach serwerowych – dedykowana jest wyłącznie dla firm. Polega ona na uruchomieniu dwóch procesów: pierwszego – usługi działającej w tle oraz drugiego – GUI.

 

Proces pierwszy – usługa Windows – uruchamia się wraz ze startem systemu. Dzięki tej funkcjonalności iBard24 zaczyna backup ważnych danych wraz ze startem systemu, nie wymaga logowania się do aplikacji.

 

Proces drugi – GUI – jest odpowiedzialny za komunikację użytkownika z aplikacją: dodawanie zadań do backupu/kopiowania, określanie ich harmonogramu, zarządzanie dyskiem wirtualnym, profilami itp.

 Do góry ⇑

 

 

Czy mogę ustawić Proxy?

 

iBard24 daje możliwość zmiany ustawień serwera Proxy tak, aby aplikacja działała sprawnie i bez zakłóceń. Proxy możemy ustawić w panelu logowania naciskając przycisk Ustawienia połączenia.

 Do góry ⇑

 

 

Czy mogę korzystać z iBard24 na urządzeniach mobilnych?

 

Tak. Korzystanie z usługi iBard24 możliwe jest na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu. Dostępna jest też dedykowana aplikacja dla urządzeń z systemem Android (link), która umożliwia m.in.:

 

- dostęp do danych składowanych w chmurze z poziomu urządzenia mobilnego;

- możliwość pobrania plików na urządzenie mobilne;

- wysłanie zdjęcia na serwery iBard24 zaraz po jego wykonaniu;

- backup plików i folderów gromadzonych w pamięci telefonu lub na zewnętrznej karcie pamięci;

- backup kontaktów;

- backup skrzynki SMS/MMS;

- backup zdjęć;

- backup filmów;

- backup muzyki;

- backup ustawień;

- backup APN;

- polski, angielski lub niemiecki interfejs;

- udostępniania plików z poziomu urządzenia mobilnego zarówno w sieci Internet jak i innym użytkownikom usługi.

 Do góry ⇑

 

 

Jak dodać nowego użytkownika do konta?

 

Aby dodać uzytkownika do konta należy zalogować na stronie www, następnie z górnej belki wybrać opcję "Zarządzanie usługami" oraz z menu po prawej stronie opcję "Użytkownicy". Po kliknięciu w przycisk "dodaj użytkownika" otworzy się mini formularz, gdzie należy nadać login i hasło oraz przydzielić quotę (przestrzeń dyskową konta). Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego korzystania ze wszystkich funkcji usługi.

 

Zobacz na filmie jak łatwo możesz zarządzać kontami użytkowników.

 Do góry ⇑

 

 

Jakich aktualizacji Windows wymaga iBard24?

 

Do prawidłowego działania iBard24 wymaga poprawki bezpieczeństwa o numerze KB980436. Zaleca się jednak instalację wszystkich aktualizacji dostarczanych przez Windows Update. Zawierają one nie tylko zmiany w samym systemie, ale również w dodatku .NET Framework, od którego iBard24 zależy. Ma to wpływ na bezpieczeństwo, stabilność i wydajność pracy zarówno aplikacji klienckiej iBard24 jak i całego systemu.

 

 Do góry ⇑

 

 

 

Jak sprawdzić, czy komputer zawiera wymaganą aktualizację bezpieczeństwa systemu Windows (KB980436)?

 

Należy sprawdzić czy aktualizacja o numerze została zainstalowana na komputerze.

W tym celu należy wybrać:
Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Windows Update -> Historia aktualizacji.

Następnie należy sprawdzić, czy na liście zainstalowanych aktualizacji w programie „Windows Update”, widnieje aktualizacja o numerze KB980436.

Jeżeli na wymienionej liście znajduje się wspomniana aktualizacja oznacza to, że posiadacie Państwo wymaganą aktualizację.

 

 Do góry ⇑

 

 

 

Jak zainstalować wymaganą aktualizację bezpieczeństwa systemu Windows (KB980436)?

 

Najprostszą drogą do rozwiązania problemu jest automatyczna aktualizacja systemu przez program Windows Update. Jeżeli jednak z jakiś powodów nie jest to możliwe, aktualizację o numerze KB980436 należy pobrać i zainstalować ze strony internetowej Microsoft:

Windows Server 2003: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=1186
Windows Server 2003 x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9795
Windows XP: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=5303
Windows XP x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10055
Vista: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14838
Vista x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22835
Windows 7: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=10692
Windows 7 x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22642
Windows Server 2008: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10489
Windows Server 2008 x64: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13393
Windows Server 2008 R2: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=16147

 

 Do góry ⇑

 

 

 

Co zrobić gdy strona www.ibard24.pl nie wyświetla się poprawnie na przeglądarce Internet Explorer?

 

Aby strona wyświetlała się poprawnie, należy ją dodać do „Trybu zgodności” w ustawieniach przeglądarki.

Aby dodać witrynę do widoku zgodności należy z menu Narzędzia wybrać „Ustawienia widoku zgodności”, a następnie dodać na listę witrynę www.ibard24.com.

 

 Do góry ⇑

 

 

 

Co zrobić gdy usługa VSS przestanie działać?

 

Usługa VSS jest częścią systemu Windows, z którego korzysta Comarch iBard24. Pozwala ona na wykonywanie automatycznej kopii bezpieczeństwa plików (backup), które są jednocześnie używane przez inne programy na komputerze. Zatrzymanie usługi VSS uniemożliwi aplikacji iBard24 wykonywanie backupu plików aktualnie używanych przez inne programy zainstalowane na komputerze danego użytkownika.

W sytuacji gdy usługa VSS przestanie działać, iBard24 zasygnalizuje o problemie z dostępem do tej usługi. W takim przypadku należy:
- z poziomu menadżera zadań systemu Windows zrestartować usługę VSS,
- jeżeli powyższa opcja nie naprawi występującego problemu, należy ponownie zarejestrować pliki związane z VSS (opcja zaawansowana, zobacz przykład (język angielski)).

 

 Do góry ⇑